Общи условия за ползване

Всички снимки и текстове, публикувани в блога са моя собственост и са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

 
Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици. 
Всеки има право да използва текст или снимка от блога, но е задължително да се упомене кой е авторът и да постави работеща хипер-връзка (link) .

 
Всяка форма на комерсиално използване на информация от блога без знанието и изричното ми съгласие е забранено.