Покупко-продажба на недвижим имот

С договора за покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността върху недвижим имот срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.* Има още

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

В състава на търговското предприятие се включват три групи елементи – субективни права, юридически задължения и фактически отношения. Има още