Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

В състава на търговското предприятие се включват три групи елементи – субективни права, юридически задължения и фактически отношения. Има още