Отказ от наследство

Отказът от наследство е регламентиран в Закон за наследството (ЗН).

Отказът от наследство е възможен само след откриване на същото, т.е. след смъртта на наследодателя, защото приживе на наследодателя бъдещите наследници нямат никакви права върху наследствената маса и е невъзможно както прием, така и отказ. Има още