Общи условия за ползване на сайта

 1. Настоящите Общи условия регламентират условията за ползването на сайта mirenaancheva.com/probono/.
 2. Приемането на настоящия договор при общи условия е условия за ползване на сайта mirenaancheva.com/probono/ и неговото съдържание. Съгласието се счита за дадено с предприемането на действия за зареждането на съдържанието на страниците на браузъра.
 3. Материалите в него отразяват личното ми професионално мнение по въпроси от вещно , наследствено, нотариално и семейно право.
 4. Публикациите и коментарите не съставляват по никакъв начин правен съвет.
 5. Публикуването на въпроси, мнения и коментари в блога се позволява след предварително одобрение. Коментари съдържащи обидни и/или нецензурни думи и/или квалификации няма да бъдат публикувани. Допуснатите до публикуване коментари също не съставляват правен съвет, а изразяват единствено личното мнение на автора им.
 6. Вашите въпроси отправени чрез онлайн формата за контакт ще бъдат публикувани в блога по преценка на администратора.
 7. Публикуваните коментари са единствено с информативна цел и отразяват личното ми професионално становище по определени правни теми, без претенции за изчерпателност, не съставляват правен съвет и в никакъв случай не са достатъчно условие за предприемане от страна на посетителите на блога на правни действия.
 8. За коректна правна помощ и съдействие по конкретен правен казус е необходимо детайлно проучване и анализ на всички обстоятелства, което предполага ангажирането на адвокат.
 9. Публикациите и коментарите в сайта нямат за цел и не могат да бъдат заместител на подробен правен анализ нито на професионален правен съвет.
 10. Мирена Анчева, като собственик на сайта и автор на коментари в него не поема каквато и да е отговорност за вреди, причинени на когото и да било от действия и/или бездеиствия в резултат на която и да е част от публикуваното в сайта съдържание – коментари, публикации, мнения и пр.
 11. Възможността за задаването на въпроси е с цел блогът да бъде пространство за дискусия и коментари, за очертаване на общата правна рамка по конкретен казус, но блогът не е средство за оказване на безплатна правна помощ нито може да замести личното ангажиране на адвокат.
 12. В блога не се предоставят примерни, договори, споразумения, пълномощни, нотариални актове, молби и др.
 13. Всички публикации и коментари от блога могат да бъдат използвани, но е задължително да се постави работеща хипер-връзка (link) .