За блога

За Блога

Този блог е  създаден с идеята да предостави безплатни коментари по въпроси от клоновете на правото, които представляват интерес за мен – вещно, нотариално, наследствено и семейно право.

Насочен е предимно към неюристи, затова стилът на писане e умишлено изчистен от терминология и излишна високопарност.

Публикуваните тук материали са единствено с информативна цел, отразяват моето лично професионално становище по определени правни теми, без претенции за изчерпателност, не съставляват правен съвет и в никакъв случай не са достатъчно условие за предприемане от страна на посетителите на блога на правни действия. За коректна правна помощ и съдействие по конкретен правен казус е необходимо детайлно проучване и анализ на всички обстоятелства, което предполага ангажирането на адвокат. Публикациите и коментарите в блога нямат за цел и не могат да бъдат заместител на подробен правен анализ нито на професионален правен съвет.

Аз не поемам отговорност за последствия, предизвикани от действия и/или бездействия на посетителите на блога, предприети въз основа на съдържащите се в него материали.

В блога не се предоставят примерни, договори, споразумения, пълномощни, нотариални актове, молби и др. Практиката е доказала, че почти винаги използването на „бланкови“ документи допринася за правни проблеми поради несъобразяването им с конкретните параметри на казуса.

 

За мен

Да представя себе си се оказа по-трудно за написване отколкото първите публикации в този блог. Макар, че блогът е правен целта ми е той да не търси отговори на „големите“ и „сложните“ въпроси в правото и затова и моето представяне ще е лишено от излишна помпозност и автохвалебствия за юридическо знание и практика.

През 2004 г. завърших „Право“ в Юридическия факултет на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ /Да, знам, учудени сте, че известният от соца технически университет в Русе изобщо има юридически факултет…. – има и то повече от 20 години:)/. Част от практическия си юридически опит натрупах като юрисконсулт в известна столична строителна фирма, където част от задълженията ми беше да представлявам управителя като негов пълномощник при изповядването на сделките и така се запали и интереса ми към нотариалната дейност. Затова за мен естественото продължение на професионалното ми развитие беше следващата ми няколко годишна работа като помощник-нотариус с право да действа по заместване на нотариуса. Обичам професията си и работата ми ми доставя удоволствие.  В последните 3 години упражнявам и най-трудната, всепоглъщаща и отговорна професия, но същевременно и носещата най-силно удовлетворение – родител, а този блог е начин да съчетая „двете си професии“.

 

–––––––––––––––––––––––––

Ако искате да се запознаете и с други мои интереси, моля погледнете  – http://mirenaancheva.com/zashtone/